Jeg arbejder med udgangspunkt i en fænomenologisk metode/gestaltterapi. Det betyder – meget simplificeret – at jeg sammen med klienten undersøger hvilke mønstre klienten har lært at bruge på sin vej gennem livet. Disse mønstre er oftest gamle mønstre, der bruges uden opmærksomhed, og som har været konstruktive engang, men som muligvis ikke længere er det, eller som trænger til at udvikles.
Når disse mønstre bliver tydelige, er det muligt for klienten at træffe andre valg end de, der træffes når man ikke har denne indsigt

Primære arbejdsområder

 • Klienter henvist fra egen læge, fortrinsvis individuelle samtaler
 • Samarbejde med en stor lokal virksomhed, som henviser medarbejdere med stress og andre belastningsreaktioner.
 • Klienter der henvises fra Socialstyrelsens tilbud om samtaleforløb for mennesker, der har været udsat for incest/seksuelle overgreb i barndommen.
 • Klienter der henvender sig uden henvisninger.
 • Individuelle supervisionsforløb.

Uddannelse

 • Kandidat i psykologi fra Århus Universitet i 1983
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 1996
 • Specialist i psykoterapi i 2011
 • Løbende efteruddannet i Danmark og USA

Tidligere arbejdspladser

 • Nordfyns Kommune
 • Distriktspsykiatrien i Brørup
 • Bramming Kommunes Familiehus
 • Børnepsykiatrien i Ribe Amt
 • Social og Sundhedsskolen i Silkeborg
 • Ribe Amts Misbrugscenter
 • Studenterrådgivningen

  Selvstændig siden 1999

Medlem af Dansk Psykologforening